İLKEMİZ

Peron dergisini çıkartmaktaki öncelikli amacımızın düşüncelerimizi belirli bir kesimden ziyade tüm Türkiye ile paylaşmak olduğunu söyleyebilirim.

Bu dergide yazılan yazılar bazen bilgi verici, bazen edebi kaygı taşıyan bazen de insan haklarını savunacak nitelikte yazılar olacaktır. Türkiye’de düşünce ve sanat dünyasına bir dergi kazandırmayı geçmişteki yazarlarımız ve hâlihazırda önümüzde bulunan örnekleri göz önünde bulundurarak kendimize borç bilmekteyiz. Başladığımız günden beri mümkün olduğunca üç ayda bir dergiyi çıkartmak hedefindeyiz. Ben ve çok kıymetli yazarlarımız bu dergide yazılarını sizlerle paylaşmaktan keyif alacaklardır.

Türkiye’de dergi ve yazınsal üretim kavramları eski vaziyeti içerisinde olmasa dahi, dergi ya da gazete kavramını ayakta tutmaya çalışan bazı dergilerimiz gibi biz de bu mücadelenin içinde varlığımızı sonuna kadar sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Öyle umuyoruz ki dergimiz, atılan küçük adımlarla yola çıkarak bu adımları düşünce ve sanat dünyasına; toplumumuza büyük bir etki ve fikir alış-verişi sağlama gayretinde olacaktır. Her ulusta olduğu gibi bizim ulusumuzda da maalesef bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklıkları aşmanın yolu eğitim köprüsünden geçmektir. İnsanlar bir şeyleri okuyarak ve okuduklarını paylaşarak toplum içindeki aksaklıkları yıkmayı kendilerine borç bilmelidirler. Biz de bu amaç altında kendimizi toplumumuzu aydınlatmadan sorumlu görmekteyiz. Umarım gelecek nesiller, bizler ve geçmiş nesillerimizin bilgi ve duygu aktarımı sayesinde çok parlak günler yaşayacaktır.

Dergimiz, sanatı içeren her alan dahilinde gönderilen yazı ve eserlere dikkat kesilecek, var olan mevcut kadrosuyla “her kafadan bir ses çıkarmayı” amaçlayacaktır. İlke ve duruşumuzun temelini ise Nazım Hikmet’in “gaye için sanat” görüşü oluşturacaktır.

Dergimizin ismi yolculukların başlama ve bitme noktalarının metaforik olarak düşünülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Dergimizin her yeni sayısında ve her yazısında okuyucuları yeni ve farklı yolculuklara sürüklemek metaforik anlamın yerini tutmaktadır. Bu yolculuklarda perona vardığımızda veya henüz başlamadan peronda beklerken farklı düşünceler içerisinde oluruz. İşte ismimiz de siz okuyucuları farklı düşüncelere itmek, farklı düşünceler içerisine sokmak ve çoksesli bir bilinç oluşturmaktır.

Düşünce ve sanat alanında bizimle aynı seviyede ilerleyen nitelikli bir dergi ile koşullar elverirse birleşmeye ve çoksesliliği arttırmaya açık bir bilinçte olduğumuzu da belirtmek isteriz. Ayrıca şu da belirtilmelidir ki biz kendi kabuklarımıza saklananlar değil, beraber hareket eden, açık görüşlü ve yenilikçi tavrımızı her daim sürdüren bir tavır ve tutum içerisinde olanlar olacağız.

Gündemin karşısında da sessizliğimizi korumayacak, yeni sesler çıkaracak, en akıllıca olan için yazılarımızla aydınlarımız ve halkımıza destek çıkacak, aydın bir halk için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Araç çubuğuna atla